Tag: awaria

Montaż baterii wannowej

Wymieniamy i instalujemy krany i zestawy pryszniców, oraz armaturę sanitarną

Montaż, podłączenie płyty gazowej

Podłączamy płyty grzejne zasilane gazem